19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Shareholders

General data

Capitalization:290 821 005 zł *
Number of shares:317 490 180
Number of votes on General Meeting of Shareholders317 490 180
Share capital:31 749 018,00 zł
Share nominal value:0,10 zł
Free float:30,02%%

Utmost shareholders

NazwaLiczba akcji
Liczba głosów
JoyFix Limited127 078 311
(40,03%)
127 078 311
(40,03%)
Piotr Bogusz54 154 757
(17,06%)
54 154 757
(17,06%)
Midorana Investments Ltd.40 955 030
(12,90%)
40 955 030
(12,90%)
Others
95 302 082
(30,02%)
95 302 082
(33,02%)
* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ


** Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"
Struktura akcjonariatu na dzień 25.09.2020.