11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

General informations

Name of the company Boruta-Zachem SA
Address ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Telephone/Fax +48 52 374 82 40/+48 52 361 09 62
E-mail lp.mehcaz-aturobnl@bzri
List of activities Production of pigments, dyestuffs, chemicals (chemical industry), biosurfactants (cosmetics industry) and carrying out innovative research.
Seed capital 23 957 515,00 zł
KRS 0000482497
NIP 9532489839
REGON 093224721
Board Artur Bielski – President
Marcin Pawlikowski – Vice President
Ewa Wójcikowska – Vice President
Authorised adviser Mercurius Financial Advisors
www.mfa.pl
Telefon : + 48 22 327 1670, Fax: + 48 22 327 1671
lp.afmnl@bzafm
Market animator Dom Maklerski BDM S.A.