05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Contact

Contact for investors

All the questions concerning the relation of investors please direct to:


mail: lp.mehcaz-aturobnl@bzeiksrotsewni.ejcaler

Write to us:

Full name: *
e-mail: *
Telephone:
Message: *
* captcha