19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Aktionäre

Allgemeine Angaben

Kapitalisierung:353 890 066 PLN *
Liczba akcji:467 490 180
WZA-Stimmenanzahl:467 490 180
Aktienkapital:46 749 018,00 PLN
Nominal preis 1 Aktie:0,10 PLN
Free float:31,59%


Die größten Aktionäre

NazwaLiczba akcji
Liczba głosów
Scotts Enterprises Limited204 834 164
(43,82%)
204 834 164
(43,82%)
Piotr Bogusz50 000 000
(10,70%)
50 000 000
(10,70%)
Midorana Investments Ltd.40 955 030
(8,76%)
40 955 030
(8,76%)
Marcin Łukaszewicz24 024 510
(5,14%)
24 024 510
(5,14%)
Rest
147 676 476
(31,59%)
147 676 476
(31,59%)
* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ


** Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"
Struktura akcjonariatu na dzień 26.07.2021.