19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Акционеры

Общие данные

Капитал:353 890 066 zł *
Количество акций:467 490 180
Количество голосов на собрании акционеров:467 490 180
Уставный капитал:46 749 018,00 zł
Номинальная стоимость акций:0,10 zł
В свободном обращении:31,59%

Основные акционеры

NazwaLiczba akcji
Liczba głosów
Scotts Enterprises Limited204 834 164
(43,82%)
204 834 164
(43,82%)
Piotr Bogusz50 000 000
(10,70%)
50 000 000
(10,70%)
Midorana Investments Ltd.40 955 030
(8,76%)
40 955 030
(8,76%)
Marcin Łukaszewicz24 024 510
(5,14%)
24 024 510
(5,14%)
Другие
147 676 476
(31,59%)
147 676 476
(31,59%)
* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ


** Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"
Struktura akcjonariatu na dzień 26.07.2021.