19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja:317 490 180 zł *
Liczba akcji:317 490 180
Liczba głosów na WZA:317 490 180
Kapitał akcyjny:31 749 018,00 zł
Cena nominalna akcji:0,10 zł
Free float:45,41%

Najwięksi akcjonariusze

NazwaLiczba akcji
Liczba głosów
JoyFix Limited78 208 674
(24,63%)
78 208 674
(24,63%)
Piotr Bogusz54 154 757
(17,06%)
54 154 757
(17,06%)
Midorana Investments Ltd.40 955 030
(12,90%)
40 955 030
(12,90%)
Pozostali
144 171 719
(45,41%)
144 171 719
(45,41%)
* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ


** Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"
Struktura akcjonariatu na dzień 25.09.2020.