05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Historia firmy

Boruta-Zachem SA łączy 120-letnie doświadczenie zgierskiej Boruty z  60-letnią tradycją produkcji środków barwiących marki Zachem z Bydgoszczy.

Początki produkcji barwników w Zgierzu sięgają 1894 roku i związane były z postępującym w sektorze włókienniczym uprzemysłowieniem okręgu łódzkiego. Dzięki wykształconej i ambitnej kadrze już od początku istnienia wytwarzano szeroką gamę wysokiej jakości produktów, które zyskiwały uznanie w branży. Dynamiczny rozwój firmy przerwała jednak I wojna światowa, podczas której fabryka została kompletnie zrujnowana.

Wysiłkiem zgierzan przystąpiono do odbudowy zakładu. Już w 1923 roku, pod kierownictwem wybitnego przedsiębiorcy Jana Śniechowskiego, wykorzystywano pełny potencjał produkcyjny. Dzięki temu zgierska Boruta stała się największym w Polsce i znaczącym w Europie producentem barwników.

W tym samym czasie na terenach byłej fabryki materiałów wybuchowych w Bydgoszczy powstały równie prężnie działające Zakłady Chemiczne Organika-Zachem z Wydziałem Produkcji Barwników. W odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe w Zakładzie w Bydgoszczy z sukcesem wdrożono wytwarzanie pigmentów oraz rozjaśniaczy optycznych. Wyroby produkowane zarówno w Bydgoszczy jak i w Zgierzu sprzedawane były na rynku krajowym, a także eksportowane do prawie 100 krajów na całym świecie.

W wyniku przemian gospodarczych w Polsce na początku lat 90-tych dwudziestego wieku nastąpiła poważna reorganizacja obydwu zakładów. Efektem tych zmian było scalenie zakładów produkcyjnych z Bydgoszczy i Zgierza pod szyldem Boruty-Zachem Kolor Sp. z o.o., co nastąpiło w 2009 roku. Dzięki połączeniu spółka stała się wiodącym producentem barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych w Polsce z siecią stałych odbiorców w całej Europie.

Obecnie Boruta-Zachem prowadzi szereg nowatorskich projektów badawczych wykraczających poza branżę barwnikarską.