19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Financial Reports

Financial Reports:BORUTA-ZACHEM SA RAPORT ROCZNY 2019
BZ Sprawozdanie Finansowe na 31.12.2019
E-sprawozdanie jednostka inna Boruta-Zachem podpisana
RAPORT BIEGŁEGO - SF BORUTA-ZACHEM S.A. 2019
RAPORT BIEGŁEGO - SKONSOLIDOWANE SF 2019
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - 2019
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY - 2019
Opinia Biegłego Rewidenta
Opinia Biegłego Rewidenta skonsolidowana
Raport roczny BORUTA ZACHEM - 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Raport o podpisach na sprawozdaniu finansowym za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2018 rok
Raport o podpisach na sprawozdaniu Zarządu Spółki za 2018 rok
Opinia i raport Biegłego Rewidenta za 2018 rok
Raport o podpisie na opinia i raporcie Biegłego Rewidenta za 2018 rok
Raport roczny BORUTA ZACHEM - 2017 rok
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2017 rok
Opinia i raport Biegłego Rewidenta za 2017 rokAnnual report Boruta-Zachem - 2016 year
Financial report for 2016
Report of the Management Board for 2016
Auditor’s opinion for 2016Annual report Boruta-Zachem - 2015 year
Financial report for 2015
Report of the Management Board for 2015
Auditor’s opinion for 2015
Report on the operations of the Supervisory BoardAnnual report Boruta-Zachem - 2014 year
Financial report for 2014
Report of the Management Board for 2014
Auditor’s opinion for 2014 year
Auditor’s Report on the financial statements for 2014 yearsFinancial report for 2013
Auditor’s report and opinion for 2013