05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Raporty ESPI

Raport 14/2019 (05.09.2019)
Zakup obligacji serii A

Raport 13/2019 (29.07.2019)
Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii E oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii E

Raport 11/2019 (09.07.2019)
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport 9/2019 (17.06.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 16% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport 8/2019 (17.06.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Raport 7/2019 (17.04.2019)
Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport 6/2019 (17.04.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport 5/2019 (15.04.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport 4/2019 (13.03.2019)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 3/2019 (07.03.2019)
Umorzenie sprawy dotyczącej pozwu o ustalenie nieistnienia uchwał ZWZ Spółki z 28 maja 2018 r.

Raport 1/2019 (31.01.2019)
Zawarcie umowy sprzedaży (zakupu) udziałów w spółce Laboratorium Naturella sp. z o.o.

Raport 17/2018 (31.12.2018)
Nieodpłatne przeniesienia akcji powodujące zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (zbycie akcji) oraz przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (nabycie akcji)

Raport 16/2018 (21.12.2018)
Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży spółki Laboratorium Naturella sp. z o.o.

Raport 15/2018 (21.12.2018)
Objęcie i przyjęcie Obligacji

Raport 14/2018 (04.12.2018)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 69a ustawy o ofercie publicznej – pośrednie przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport 13/2018 (29.10.2018)
Zawarcie listu intencyjnego w sprawie przejęcia spółki Laboratorium Naturella Sp. z o.o.

Raport 12/2018 (01.10.2018)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 11/2018 (25.09.2018)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 10/2018 (25.09.2018)
Zwiększenie stanu posiadania poprzez zawarcie Porozumienia Akcjonariuszy

Raport 9/2018 (25.09.2018)
Zmniejszenie udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 8/2018 (24.09.2018)
Przekroczenie progu 33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 7/2018 (10.07.2018)
Otrzymanie pozwu o ustalenie nieistnienia uchwał ZWZ Spółki z 28 maja 2018 r.

Raport 6/2018 (08.07.2018)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 4/2018 (04.06.2018)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 2/2018 (11.05.2018)
Podpisanie umowy o współpracy z Laboratorium Naturella

Raport 8/2017 (21.12.2017)
Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 7/2017 (21.12.2017)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 6/2017 (29.08.2017)
Brak przyznania dofinansowania projektu

Raport 5/2017 (10.05.2017)
Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 4/2017 (27.04.2017)
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Raport 3/2017 (28.03.2017)
Zamiar zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport 1/2017 (07.02.2017)
Brak przyznania dofinansowania projektu

Raport 7/2016 (21.12.2016)
Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 6/2016 (21.12.2016)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 5/2016 (29.09.2016)
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Raport 4/2016 (30.06.2016)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 2/2016 (31.05.2016)
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 1/2016 (01.02.2016)
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych w 2015 r.

Raport 23/2015 (16.12.2015)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 23/2015 (30.11.2015)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 22/2015 (23.09.2015)
Zmniejszenie udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

Raport 21/2015 (22.09.2015)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 20/2015 (28.08.2015)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 19/2015 (03.07.2015)
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 18/2015 (03.07.2015)
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 17/2015 (25.06.2015)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2015 r.

Raport 16/2015 (25.06.2015)
Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 15/2015 (25.06.2015)
Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 14/2015 (25.06.2015)
Zmniejszenie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 13/2015 (27.05.2015)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem SA wraz z projektami uchwał

Raport 12/2015 (04.05.2015)
Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 11/2015 (04.05.2015)
Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 10/2015 (19.02.2015)
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 9/2015 (17.02.2015)
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% na NWZ Spółki w dniu 16 lutego 2015 r.

Raport 8/2015 (13.02.2015)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 7/2015 (13.02.2015)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 6/2015 (12.02.2015)
Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 5/2015 (10.02.2015)
Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 4/2015 (06.02.2015)
Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Emitencie

Raport 3/2015 (06.02.2015)
Informacja o zmianie posiadanego udziału w kapitale zakładowym przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Raport 2/2015 (27.01.2015)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 1/2015 (17.01.2015)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA wraz z projektami uchwał

Raport 12/2014 (31.12.2014)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA wraz z projektami uchwał

Raport 11/2014 (14.10.2014)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA wraz z projektami uchwał

Raport 10/2014 (14.10.2014)
Korekta raportu bieżącego nr 7/2014

Raport 9/2014 (10.10.2014)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 8/2014 (12.09.2014)
Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki

Raport 7/2014 (12.09.2014)
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport 6/2014 (11.09.2014)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 5/2014 (14.08.2014)
Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta

Raport 4/2014 (12.08.2014)
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 12 sierpnia 2014 r.

Raport 3/2014 (12.08.2014)
Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta

Raport 2/2014 (16.07.2014)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA wraz z projektami uchwał

Raport 1/2014 (23.06.2014)
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI