19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Мы осуществляем инновационных проектов в глобальном масштабе

Исследований и разработок

Мы проводим исследования в области химии и биологии.

Мы реализируем инновационные проекты, понимая важность развития новых технологии в нашей компании.

В данный момент мы осуществляем два научно-исследовательских проекта:

  1. Мы проводим исследования современных перевязочных материалов, которые имеют уникальные свойства, способствующие заживлению ран.

  2. Развитие технологии производства биосурфактантов из биомассы которая образуется в процессе производства рапсового масла (биосурфактанты являются составляющим элементов продуктов FMCG (бытовой химии, косметики)  а также используются в  других областях промышленности).

Кроме того, мы готовим очередной проект в сотрудничестве с научно-исследовательским центром.