05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Aktualności

Linia produkcyjna biosurfaktantów uroczyście otwarta!

Wartość inwestycji – niemal 33,7 mln zł

Na otwarciu nowej linii produkcyjnej zarząd spółki dokonał pierwszego symbolicznego załadunku biomasy do reaktorów. Wspólnie z reprezentantami administracji państwowej, władz lokalnych oraz instytucji wsparcia biznesu i uroczyście uniesiono flagę Polski. Uruchomiona w Borucie-Zachemie, innowacyjna na skalę światową technologia będąca wynikiem polskich badań stanowi podwaliny dla zielonej gospodarki – przyszłości przemysłu europejskiego.


Na zdjęciu od lewej: Wiceprezes zarządu Boruty-Zachemu, Marcin Pawlikowski; Dyrektor TARR SA Toruń, pełnomocnik PARP, Janusz Pucek; Prezes zarządu Boruty-Zachemu, Wiesław Sażała; Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Józef Ramlau; Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski; Prezydent Torunia, Michał Zaleski; Wicemarszałek Kujawsko-Pomorskiego, Zbigniew Ostrowski

Uroczystego poświęcenia nowej linii produkcyjnej dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Bydgoskiej, dr Jan Tyrawa.

Goście uroczystości obejrzeli linię produkcyjną oraz uczestniczyli w prezentacji odnoszącej się do przyszłości spółki – planowanej budowie biorafinerii. O specyfice bio-biznesu, roli i możliwościach żywej produkcji opowiedział prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz z Zakładu Biotransformacji Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego – bezpośrednio współpracującego z centrum badawczo-rozwojowym spółki.

Otwieramy pierwszą na świecie, unikalną linię produkcyjną biosurfaktantów – substancji czynnych obecnych w chemii gospodarczej, kosmetykach, lekarstwach. Jest to zielona chemia – przyszłość Europy, zdrowa i bezpieczna dla ludzi. W naszej technologii – autorstwa polskich naukowców, której wytwarzanie jest bezpieczne także dla środowiska – opartej na żywej produkcji. W ciągu kilku lat staniemy się bardzo ważnym punktem na mapie gospodarczej EuropyJesteśmy dumni z tego, że udało nam się skomercjalizować myśl naukową i wdzięczni za wsparcie ze strony instytucji i administracji – Marcin Pawlikowski, wiceprezes zarządu Boruta-Zachem SA.

Galeria zdjęć z uroczystego otwarcia