05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Career

Kariera

We believe that people are the foundation of every organization and the success of our company depends on their involvement and passion.

We are a production company, but we also continuously carry out scientific research. We perpetually develop and for that reason we look for ambitious and hard working people who would join our team.

We approach our work very professionally – we expect involvement and creativity from each member of our team – whereas we create optimal conditions for growth.

Past job postings: