05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Wir sind im Besitz einer Technologie die es ermöglicht Biotenside aus Rapsbiomasse herzustellen.

Kontakt


Falls Sie an unserer Technologie interessiert sind oder Fragen zu den hergestellten Tensiden haben, bitten wir um eine Nachricht an die Anschrift:

lp.mehcaz-aturobnl@bzmehcoib


schreiben Sie uns

Vorname und Nachname: *
e-mail: *
Telefon:
Nachricht: *
* captcha