11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Руководство компании

Мартин Павликовски

Мартин Павликовски

Заместитель Генерального Директора

Выпускник факультета Архитектуры, Строительства и Моделирования эксплуатационных условий Политехнического Университета в Познани, а также специальности «Финансы и учет» в Варшавской Школе Экономики. После окончания Политехнического Университета в Познани был акционером и финансовым директором АО POL ENERGY, которое занималось продажей сжиженного газа.

После окончания университета был владельцем экспертно-консультационной компании Польский Центр Стратегических Консультаций. Опытный руководитель, принимал участие во многих проектах для государственного сектора. С апреля 2011 по январь 2012 - Генеральный Директор АО Victoria Asset Operation Centre. С 20 февраля 2012 - Генеральный Директор АО AGTES.

« назад