11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Основная информация

Название фирмы Boruta-Zachem SA
Адрес Ул. Войска Польского 65
85-825 Быдгощ
Телефон/факс +48 52 374 82 40/+48 52 361 09 62
Электронная почта lp.mehcaz-aturobnl@bzri
Предмет деятельности Производство пигментов, красителей, химикалиев (химическая отрасль), биосурфактантов (косметическая промышленность) и проведение инновационных исследований.
Акционерный капитал 23 957 515,00 злотых
KRS 0000482497
NIP 9532489839
REGON 093224721
Руководство компании Артур Бельски – Генеральный Директор
Мартин Павликовски – Заместитель Генерального Директора
Эва Вуйчиковска – Заместитель Генерального Директора
Официальный советник Mercurius Financial Advisors
www.mfa.pl
Telefon : + 48 22 327 1670, Fax: + 48 22 327 1671
lp.afmnl@bzafm
Маркет-мейкер Dom Maklerski BDM S.A.