19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Деятельность компании

BORUTA-ZACHEM является производственной компанией в области химической промышленности, которая предлагает свою продукцию для многих отраслей экономики.


Деятельность фирмы сосредоточена в трех основных областях:

  • Производство красителей и пигментов
  • Производство биосурфактантов, используемых в химической и косметической промышленностях
  • Исследование и разработка инновационных химических решений

Компания является одним из ведущих производителей красителей, пигментов, оптических отбеливателей и других химикатов.

Компания станет первым в Польше производителем бытовых и косметических средств на основе биосурфактантов. Данная деятельность будет осуществляться, благодаря собственным лабораториям и использованию современных производственных линий.


BORUTA-ZACHEM SA состоит их 3 отделов: