11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Деятельность компании

BORUTA-ZACHEM является производственной компанией в области химической промышленности, которая предлагает свою продукцию для многих отраслей экономики.


Деятельность фирмы сосредоточена в трех основных областях:

  • Производство красителей и пигментов
  • Производство биосурфактантов, используемых в химической и косметической промышленностях
  • Исследование и разработка инновационных химических решений

Компания является одним из ведущих производителей красителей, пигментов, оптических отбеливателей и других химикатов.

Компания станет первым в Польше производителем бытовых и косметических средств на основе биосурфактантов. Данная деятельность будет осуществляться, благодаря собственным лабораториям и использованию современных производственных линий.


BORUTA-ZACHEM SA состоит их 3 отделов: