01.11.2018

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej podpisała list intencyjny w sprawie potencjalnego przejęcia biotechnologicznej firmy oferującej ekologiczne kosmetyki i środki czystości, Laboratorium Naturella. Porozumienie umożliwi rozpoczęcie negocjacji w sprawie szczegółowych warunków umowy. Obie strony chcą zakończyć negocjacje w 2018 r., a wartość transakcji nie przekroczy 1,0 mln zł.

Деятельность компании

BORUTA-ZACHEM является производственной компанией в области химической промышленности, которая предлагает свою продукцию для многих отраслей экономики.


Деятельность фирмы сосредоточена в трех основных областях:

  • Производство красителей и пигментов
  • Производство биосурфактантов, используемых в химической и косметической промышленностях
  • Исследование и разработка инновационных химических решений

Компания является одним из ведущих производителей красителей, пигментов, оптических отбеливателей и других химикатов.

Компания станет первым в Польше производителем бытовых и косметических средств на основе биосурфактантов. Данная деятельность будет осуществляться, благодаря собственным лабораториям и использованию современных производственных линий.


BORUTA-ZACHEM SA состоит их 3 отделов: