05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Мы производим красители, пигменты, оптические отбеливатели и другие химические вещества

Проекты ЕС

Гранты для инноваций

Компания Boruta-Zachem является бенефициаром проекта POIG 8.2. Название проекта: Внедрение системы B2B для улучшения сотрудничество компании Boruta-Zachem с партнерами.

Проект направлен на улучшение бизнес-процессов между компанией и партнерами (поставщиками и покупателями).


Компания Boruta-Zachem является бенефициаром проекта POIG 4.4. Название проекта: Производство экологических бытовых и косметических средств на основе биосурфактантов.

Целью проекта является запуск производства в Быдгоще органических чистящих средств в виде жидкого мыла и средства для мытья посуды.


Важные ссылки:

  • Официальный сайт Европейской Комиссии: ec.europa.eu
  • Официальный сайт Европейского Союза: www.europa.eu
  • Сервис Оперативной Программы Инновационная Экономика: www.poig.gov.pl
  • Официальный сайт руководящего органа - Министерство регионального развития: www.mrr.gov.pl
  • Официальный сайт посредника – Торуньское Агентство регионального развития: www.tarr.org.pl
  • Официальный сайт реализатора  - Польское Агентство развития предпринимательства: www.parp.gov.pl
  • Сайт Министерства администрации и оцифровки: mac.gov.pl