19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Мы производим красители, пигменты, оптические отбеливатели и другие химические вещества

Проекты ЕС

Гранты для инноваций

Компания Boruta-Zachem является бенефициаром проекта POIG 8.2. Название проекта: Внедрение системы B2B для улучшения сотрудничество компании Boruta-Zachem с партнерами.

Проект направлен на улучшение бизнес-процессов между компанией и партнерами (поставщиками и покупателями).


Компания Boruta-Zachem является бенефициаром проекта POIG 4.4. Название проекта: Производство экологических бытовых и косметических средств на основе биосурфактантов.

Целью проекта является запуск производства в Быдгоще органических чистящих средств в виде жидкого мыла и средства для мытья посуды.


Важные ссылки:

  • Официальный сайт Европейской Комиссии: ec.europa.eu
  • Официальный сайт Европейского Союза: www.europa.eu
  • Сервис Оперативной Программы Инновационная Экономика: www.poig.gov.pl
  • Официальный сайт руководящего органа - Министерство регионального развития: www.mrr.gov.pl
  • Официальный сайт посредника – Торуньское Агентство регионального развития: www.tarr.org.pl
  • Официальный сайт реализатора  - Польское Агентство развития предпринимательства: www.parp.gov.pl
  • Сайт Министерства администрации и оцифровки: mac.gov.pl