05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Вспомогательные средства

Борутoзoль HA

Характеристика

Цвет продукта светло-желтая жидкость
Диапазон рН 6,3 - 7,0

Информация, содержащаяся в данной характеристике, основана на нашем опыте и знаниях. Тем не менее она не является гарантией получения ожидаемого эффекта при использовании продукта в Вашем производстве, что может быть обосновано типом используемых материалов и условиями нанесения продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вещество имеет выравнивающие анти-миграционные свойства, которые используются при непрерывном методе окрашивания натуральных и полиэфирных волокон и их смесей. Может быть использовано при периодическом и плюсовочно-джиггерном способе крашения.