19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Дезинфекционные средства

Хлорамин Т

Характеристика

Цвет продукта белый порошок
Содержание активного хлора % (м/м) 20 - 25

Информация, содержащаяся в данной характеристике, основана на нашем опыте и знаниях. Тем не менее она не является гарантией получения ожидаемого эффекта при использовании продукта в Вашем производстве, что может быть обосновано типом используемых материалов и условиями нанесения продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Хлорамин Т является дезинфицирующим средством с бактерицидным действием. Предназначен для дезинфекции поверхностей, инструментов, предметов, гигиенических средств и др., белья, рук. Биоцидный эффект обусловлен замедленной утечкой хлора из водных растворов препарата при контакте с пылью, грязью, выделениями, органическими материалами.