11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Дезинфекционные средства

Хлорамин Т

Характеристика

Цвет продукта белый порошок
Содержание активного хлора % (м/м) 20 - 25

Информация, содержащаяся в данной характеристике, основана на нашем опыте и знаниях. Тем не менее она не является гарантией получения ожидаемого эффекта при использовании продукта в Вашем производстве, что может быть обосновано типом используемых материалов и условиями нанесения продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Хлорамин Т является дезинфицирующим средством с бактерицидным действием. Предназначен для дезинфекции поверхностей, инструментов, предметов, гигиенических средств и др., белья, рук. Биоцидный эффект обусловлен замедленной утечкой хлора из водных растворов препарата при контакте с пылью, грязью, выделениями, органическими материалами.