05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Дезинфекционные средства

Хлорамин Т

Характеристика

Цвет продукта белый порошок
Содержание активного хлора % (м/м) 20 - 25

Информация, содержащаяся в данной характеристике, основана на нашем опыте и знаниях. Тем не менее она не является гарантией получения ожидаемого эффекта при использовании продукта в Вашем производстве, что может быть обосновано типом используемых материалов и условиями нанесения продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Хлорамин Т является дезинфицирующим средством с бактерицидным действием. Предназначен для дезинфекции поверхностей, инструментов, предметов, гигиенических средств и др., белья, рук. Биоцидный эффект обусловлен замедленной утечкой хлора из водных растворов препарата при контакте с пылью, грязью, выделениями, органическими материалами.