05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Пигменты для бумажной промышленности

Пигмент бежевый Б

Приблизительный оттенок

Przedstawiona barwa jest odwzorowaniem komputerowym i może nieznacznie różnić się od odcienia uzyskanego na określonym materiale

Номер каталоговый 8009

Характеристика

Pigment mixture
Содержание водорастворимых веществ, макс.% 1
Значение рН водной суспензии 3-7
Содержание летучих веществ в 105°C, макс.% 0,8
Остаток на сите, макс.% 0,3
Маслоемкость, макс. 50
Термостойкость (°C) 200
Светостойкость 8
Стойкость к цементу odporny
resistant
Стойкость к извести odporny
resistant

Информация, содержащаяся в данной характеристике, основана на нашем опыте и знаниях. Тем не менее она не является гарантией получения ожидаемого эффекта при использовании продукта в Вашем производстве, что может быть обосновано типом используемых материалов и условиями нанесения продукта.