05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Гелиoфоры для бумаги

Хелиофор PHW

Характеристика

Цвет продукта желто-коричневая жидкость
Диапазон рН 7 - 9,5
Диапазон плотности 1,05 – 1,25 g/cm3
Способ применения и дозировка Отбеливание поверхностной калибровки – доза от 1,0 до 2,5% в пересчете на клеющий раствор. Отбеливание покрытий пигментной пастой – доза 0,5-4,0% в пересчете на сухую массу.
Специальные характеристики Высокая растворимость в воде. Хорошая устойчивость к жесткой воде.

Информация, содержащаяся в данной характеристике, основана на нашем опыте и знаниях. Тем не менее она не является гарантией получения ожидаемого эффекта при использовании продукта в Вашем производстве, что может быть обосновано типом используемых материалов и условиями нанесения продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оптический отбеливатель для бумажной промышленности, рекомендован для достижения высокого уровня бели при поверхностной калибровке и покрытию пигментными пастами. Очень устойчив к действию кислот и щелочей, что позволяет использовать отбеливатель независимо от уровня pH. В связи с малой субстантивностью не рекомендован для отбеливания бумаги в массе.