05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Гелиoфоры для бумаги

Хелиофор 2СВ

Характеристика

Цвет продукта голубая жидкость
Диапазон рН 7 - 10
Диапазон плотности 1,1 – 1,2 g/cm3
Способ применения и дозировка Препарат может быть использован с анионными и неионными соединениями. Использование препарата с катионными веществами каждый раз требует проверки образования осадка из компонентов смеси. Отбеливание бумаги в массе – доза 0,2-1,5% в пересчете на сухую целлюлозу.
Специальные характеристики Средняя восприимчивость к окислителям, нечувствителен к щелочи и восстановителям. Чувствителен к воздействию кислот.

Информация, содержащаяся в данной характеристике, основана на нашем опыте и знаниях. Тем не менее она не является гарантией получения ожидаемого эффекта при использовании продукта в Вашем производстве, что может быть обосновано типом используемых материалов и условиями нанесения продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для отбеливания бумаги.