05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Анилановые красители

Анилановый красный ГPЛ

Приблизительный оттенок

Przedstawiona barwa jest odwzorowaniem komputerowym i może nieznacznie różnić się od odcienia uzyskanego na określonym materiale

Номер каталоговый 7060

Характеристика

Светостойкость 1/1 5
Прочность на трение (сухое) 4-5
Прочность на мокрое трение 4
Растворимость в г/л 30°C 20
90°C 40
Устойчивость к воде 4
4-5
5
Устойчивость к стирке 60°C 4
4
4-5
Устойчивость к глажению (сухое) 3/B
4
4
Устойчивость к глажению (мокрое) 3
4
4
Щелочной пот 4
5
5
Кислой пот 4-5
5
5

Информация, содержащаяся в данной характеристике, основана на нашем опыте и знаниях. Тем не менее она не является гарантией получения ожидаемого эффекта при использовании продукта в Вашем производстве, что может быть обосновано типом используемых материалов и условиями нанесения продукта.