05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Анилановые красители

Анилановый красный Б-4Г жидкость 200%

Приблизительный оттенок

Przedstawiona barwa jest odwzorowaniem komputerowym i może nieznacznie różnić się od odcienia uzyskanego na określonym materiale

Номер каталоговый 7054

Характеристика

Светостойкость 1/1 4
Прочность на трение (сухое) 4
Прочность на мокрое трение 3-4
Устойчивость к воде 3
5
Устойчивость к стирке 60°C 4-5
5
Устойчивость к глажению (сухое) 2-3
5
Устойчивость к глажению (мокрое) 2-3
5
Щелочной пот 4-5
5
Кислой пот 4-5
5

Информация, содержащаяся в данной характеристике, основана на нашем опыте и знаниях. Тем не менее она не является гарантией получения ожидаемого эффекта при использовании продукта в Вашем производстве, что может быть обосновано типом используемых материалов и условиями нанесения продукта.