11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Гелион красители

Гелион зеленый 5ГЛН

Приблизительный оттенок

Przedstawiona barwa jest odwzorowaniem komputerowym i może nieznacznie różnić się od odcienia uzyskanego na określonym materiale

Номер каталоговый 1525

Характеристика

Светостойкость 1/1 4
Растворимость в г/л 20°C 5
60°C 20
Прочность на трение (сухое) 4-5
Прочность на мокрое трение 4
Прочности к поту pH 8 Кожа 4
Шерсть 4
Хлопок 3-4
Устойчивость к каплям воды 5
Миграция на ПВХ 4

Информация, содержащаяся в данной характеристике, основана на нашем опыте и знаниях. Тем не менее она не является гарантией получения ожидаемого эффекта при использовании продукта в Вашем производстве, что может быть обосновано типом используемых материалов и условиями нанесения продукта.