19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Мы осуществляем инновационных проектов в глобальном масштабе

Научное сотрудничество

Мы начали сотрудничество со следующими научно-исследовательскими учреждениями:

Вроцлавский Университет

Сфера сотрудничества:

  • Создание экологических бытовых и косметических средств на основе биосурфактантов.
  • Разработка элементов перевязочных материалов, основаных на нанотехнологии.

Технологический Университет Естественных Наук в Быдгоще

Сфера сотрудничества:

  • Исследования, аналитическая работа, разработка новых информационных систем (реализация алгоритмов для оптимизации процесса выбора красителей). Кроме того, элементом сотрудничества является преподавательская деятельность.