11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Мы осуществляем инновационных проектов в глобальном масштабе

Научное сотрудничество

Мы начали сотрудничество со следующими научно-исследовательскими учреждениями:

Вроцлавский Университет

Сфера сотрудничества:

  • Создание экологических бытовых и косметических средств на основе биосурфактантов.
  • Разработка элементов перевязочных материалов, основаных на нанотехнологии.

Национальный институт общественного здравоохранения - Национальный институт

Сфера сотрудничества:

  • Разработка перевязочных материалов, основынных на нанотехнологии с добавлением диоксида кремния с политионовой кислотой.


Технологический Университет Естественных Наук в Быдгоще

Сфера сотрудничества:

  • Исследования, аналитическая работа, разработка новых информационных систем (реализация алгоритмов для оптимизации процесса выбора красителей). Кроме того, элементом сотрудничества является преподавательская деятельность.