05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Мы осуществляем инновационных проектов в глобальном масштабе

Научное сотрудничество

Мы начали сотрудничество со следующими научно-исследовательскими учреждениями:

Вроцлавский Университет

Сфера сотрудничества:

  • Создание экологических бытовых и косметических средств на основе биосурфактантов.
  • Разработка элементов перевязочных материалов, основаных на нанотехнологии.

Технологический Университет Естественных Наук в Быдгоще

Сфера сотрудничества:

  • Исследования, аналитическая работа, разработка новых информационных систем (реализация алгоритмов для оптимизации процесса выбора красителей). Кроме того, элементом сотрудничества является преподавательская деятельность.