19.03.2014

Узнай, что такое биосурфактанты, в каких областях промышленности они используются и почему они так важны для человека.

У нас есть технологии для производства биомассе биосурфактантов рапса

Projekty UE

Tytuł projektu:

Produkcja ekologicznych środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów

Opis:

Boruta-Zachem Kolor wprowadzi przemysłową produkcję surfaktantów pochodzenia biologicznego, na bazie którego wytworzy – ekologiczne mydło oraz ekologiczne płyn do mycia naczyń. Technologia, która zostanie wdrożona w ramach projektu jest innowacyjna na skalę światową. Posiadane know-how zostało zgłoszone do opatentowania, a uzyskane sprawozdanie o stanie techniki potwierdziło zdolność patentową wynalazku.

Wprowadzane na rynek produkty będą pierwszymi produktami chemii gospodarczej i kosmetycznej wykorzystujące naturalną surfaktynę, czyli biosurfaktynę syntetyzowaną przez bakterie ze szczepu Bacillus wyizolowane z zalegających makuch rzepakowych.

Wartość projektu: XXX zł