11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

У нас есть технологии для производства биомассе биосурфактантов рапса

Биохимии

Биосурфактанты - это поверхностно-активные вещества растительного происхождения, эффект действия которых можно наблюдать в процессе образования  эмульсии или пены.

Благодаря уникальным свойствам они могут быть использованы для производства  чистящих средств, красок, косметики, продуктов питания и даже лекарств.

Boruta-Zachem обладает эксклюзивными правами на производственную  промышленную технологию биосурфактанта  сурфактин, синтезированной бактерии рода Bacillus, производимой из биомассы  - отходов от производства рапсового масла.

Цель компании заключается в распространении биосурфактантов, как альтернативы сурфактантов химического происхождения. Целью Boruta-Zachem является оптимизация производства поверхностно-активных веществ растительного происхождения наравне с производством химических активных веществ.