19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

У нас есть технологии для производства биомассе биосурфактантов рапса

Биохимии

Биосурфактанты - это поверхностно-активные вещества растительного происхождения, эффект действия которых можно наблюдать в процессе образования  эмульсии или пены.

Благодаря уникальным свойствам они могут быть использованы для производства  чистящих средств, красок, косметики, продуктов питания и даже лекарств.

Boruta-Zachem обладает эксклюзивными правами на производственную  промышленную технологию биосурфактанта  сурфактин, синтезированной бактерии рода Bacillus, производимой из биомассы  - отходов от производства рапсового масла.

Цель компании заключается в распространении биосурфактантов, как альтернативы сурфактантов химического происхождения. Целью Boruta-Zachem является оптимизация производства поверхностно-активных веществ растительного происхождения наравне с производством химических активных веществ.