05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Władze spółki

Paweł Makówka

Członek Rady Nadzorczej

Specjalista w zakresie transportu i logistyki. Pełnił funkcję m.in. dyrektora działu handlowego w firmie Tamex oraz szefa działu transportu w firmie Renata Skopowska Zarządzanie Nieruchomościami. Aktualnie dyrektor działu strategii i inwestycji funduszu 12Victoria. 

« powrót