05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Władze spółki

Grzegorz Borowik

Członek Rady Nadzorczej

Ekspert w zakresie kryminologii i kryminalistyki, wykładowca, doradca. Ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, absolwent Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. W latach 1977-1998 pełnił funkcję eksperta w Laboratorium Kryminalistyki KWP w Bydgoszczy. Od 2000 roku prezes Jarmuk Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

« powrót