05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Władze spółki

Andrzej Foremny

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, inżynier budownictwa, wykładowca Politechniki Warszawskiej, autor licznych publikacji naukowych. W 2014 roku objął stanowisko wiceprezesa Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa. Od 2012 roku ekspert w firmie doradczej Arcadis/EC Harris. Uczestnik wielu projektów, m.in. budowy Stadionu Narodowego oraz II linii metra w Warszawie.

« powrót