19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Władze spółki

Marcin Łukaszewicz

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Łukaszewicz uzyskał magisterium na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1990) oraz magisterium na wydziale Sciences Naturelles Appliquées, na Université Catholique de Louvain (1992). Studia doktoranckie    (1992-96) Université Catholique de Louvain, Sciences Naturelles Appliquées, Unité de Biochimie Physiologique pod kierunkiem profesora Marc’a Boutry.  W  2005 r. uzyskał habilitację.
Od 1990 r. jest związany  z  Uniwersytetem Wrocławkim, gdzie sprawował kolejno funkcje: asystenta  w  Instytucie Mikrobiologii, adiunkta, zastępcy dyrektora Instytutu.
Od 2006 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Biotransformacji na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 2008-2012 Członek Senackiej Komisji Kadr  i  Zatrudnienia.  W latach 2012-2016 dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Członek Senackiej Komisji Finansowej. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw GMO. Pełnomocnik Rektora do reprezentowania Uniwersytetu Wrocławskiego  w  klastrze Nutribiomed przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Kierownik Wrocławskiego Centrum Biotechnologii KNOW. Od 2015 r. profesor nadzwyczajny na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji naukowych, głownie  z  dziedziny biotechnologii. Laureat wielu nagród naukowych. Specjalizacja: biotechnologia przemysłowa, biotransformacja, transfer technologii do przemysłu, biotransformacja biomasy (przemysłowych produktów ubocznych  i  odpadów, budowa  i  sterowanie bioreaktorami, biotechnologia  i  biologia molekularna (w szczególności regulacja transkrypcji  i  translacji), modyfikacje genetyczne roślin uprawnych (właściwości antyoksydacyjne, lipidy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe), izolacja, identyfikacja  i  charakteryzacja mikroorganizmów, izolacja, charakteryzacja, produkcja  i  zastosowanie biosurfaktantów.

« powrót