11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Władze spółki

Marcin Łukaszewicz

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Łukaszewicz uzyskał magisterium na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1990) oraz magisterium na wydziale Sciences Naturelles Appliquées, na Université Catholique de Louvain (1992). Studia doktoranckie    (1992-96) Université Catholique de Louvain, Sciences Naturelles Appliquées, Unité de Biochimie Physiologique pod kierunkiem profesora Marc’a Boutry.  W  2005 r. uzyskał habilitację.
Od 1990 r. jest związany  z  Uniwersytetem Wrocławkim, gdzie sprawował kolejno funkcje: asystenta  w  Instytucie Mikrobiologii, adiunkta, zastępcy dyrektora Instytutu.
Od 2006 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Biotransformacji na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 2008-2012 Członek Senackiej Komisji Kadr  i  Zatrudnienia.  W latach 2012-2016 dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Członek Senackiej Komisji Finansowej. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw GMO. Pełnomocnik Rektora do reprezentowania Uniwersytetu Wrocławskiego  w  klastrze Nutribiomed przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Kierownik Wrocławskiego Centrum Biotechnologii KNOW. Od 2015 r. profesor nadzwyczajny na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji naukowych, głownie  z  dziedziny biotechnologii. Laureat wielu nagród naukowych. Specjalizacja: biotechnologia przemysłowa, biotransformacja, transfer technologii do przemysłu, biotransformacja biomasy (przemysłowych produktów ubocznych  i  odpadów, budowa  i  sterowanie bioreaktorami, biotechnologia  i  biologia molekularna (w szczególności regulacja transkrypcji  i  translacji), modyfikacje genetyczne roślin uprawnych (właściwości antyoksydacyjne, lipidy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe), izolacja, identyfikacja  i  charakteryzacja mikroorganizmów, izolacja, charakteryzacja, produkcja  i  zastosowanie biosurfaktantów.

« powrót