05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Władze spółki

Marcin Łukaszewicz

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Łukaszewicz uzyskał magisterium na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1990) oraz magisterium na wydziale Sciences Naturelles Appliquées, na Université Catholique de Louvain (1992). Studia doktoranckie    (1992-96) Université Catholique de Louvain, Sciences Naturelles Appliquées, Unité de Biochimie Physiologique pod kierunkiem profesora Marc’a Boutry.  W  2005 r. uzyskał habilitację.
Od 1990 r. jest związany  z  Uniwersytetem Wrocławkim, gdzie sprawował kolejno funkcje: asystenta  w  Instytucie Mikrobiologii, adiunkta, zastępcy dyrektora Instytutu.
Od 2006 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Biotransformacji na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 2008-2012 Członek Senackiej Komisji Kadr  i  Zatrudnienia.  W latach 2012-2016 dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Członek Senackiej Komisji Finansowej. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw GMO. Pełnomocnik Rektora do reprezentowania Uniwersytetu Wrocławskiego  w  klastrze Nutribiomed przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Kierownik Wrocławskiego Centrum Biotechnologii KNOW. Od 2015 r. profesor nadzwyczajny na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji naukowych, głownie  z  dziedziny biotechnologii. Laureat wielu nagród naukowych. Specjalizacja: biotechnologia przemysłowa, biotransformacja, transfer technologii do przemysłu, biotransformacja biomasy (przemysłowych produktów ubocznych  i  odpadów, budowa  i  sterowanie bioreaktorami, biotechnologia  i  biologia molekularna (w szczególności regulacja transkrypcji  i  translacji), modyfikacje genetyczne roślin uprawnych (właściwości antyoksydacyjne, lipidy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe), izolacja, identyfikacja  i  charakteryzacja mikroorganizmów, izolacja, charakteryzacja, produkcja  i  zastosowanie biosurfaktantów.

« powrót