11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Władze spółki

Ewa Wójcikowska

Ewa Wójcikowska

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej, Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej na kierunku Zarządzanie – studia podyplomowe oraz Uniwersytetu Erazma z Rotterdamu – studia podyplomowe MBA.

Jest skutecznym menadżerem i liderem zorientowanym na rozwój i osiąganie rezultatów, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu branżą chemiczną i kosmetyczną.
Doświadczenie zawodowe zdobywała od 1990 r. jako asystent w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej. Od 1996 r. była pracownikiem, a następnie zasiadała w organach zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego z grupy Global Cosmed. Pani Ewa Wójcikowska w Global Cosmed S.A. przeszła poszczególne szczeble kariery zawodowej - począwszy od Kierownika Laboratorium badawczo-rozwojowego i kontroli jakości, żeby od 2008 r. do czerwca 2016 r. kontynuować karierę jako Prezes Zarządu Global Cosmed S.A. W latach 2001-2011 była Członkiem Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu Global Pollena w Jaworze. W latach 2004-2008 pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Global-Buck Service w Jaworze. W latach 2005-2011 była Członkiem Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu w Pollena Malwa w Świętochłowicach.


« powrót