05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Władze spółki

Ewa Wójcikowska

Ewa Wójcikowska

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej, Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej na kierunku Zarządzanie – studia podyplomowe oraz Uniwersytetu Erazma z Rotterdamu – studia podyplomowe MBA.

Jest skutecznym menadżerem i liderem zorientowanym na rozwój i osiąganie rezultatów, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu branżą chemiczną i kosmetyczną.
Doświadczenie zawodowe zdobywała od 1990 r. jako asystent w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej. Od 1996 r. była pracownikiem, a następnie zasiadała w organach zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego z grupy Global Cosmed. Pani Ewa Wójcikowska w Global Cosmed S.A. przeszła poszczególne szczeble kariery zawodowej - począwszy od Kierownika Laboratorium badawczo-rozwojowego i kontroli jakości, żeby od 2008 r. do czerwca 2016 r. kontynuować karierę jako Prezes Zarządu Global Cosmed S.A. W latach 2001-2011 była Członkiem Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu Global Pollena w Jaworze. W latach 2004-2008 pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Global-Buck Service w Jaworze. W latach 2005-2011 była Członkiem Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu w Pollena Malwa w Świętochłowicach.


« powrót