19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Władze spółki

Artur Bielski

Artur Bielski

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Finanse i Bankowość oraz Politechniki Gdańskiej – Podyplomowego Studium Kadry Menedżerskiej do współpracy ze strukturami UE.

Jest ekspertem analizy finansowo-ekonomicznej, zamówień publicznych i funduszy pomocowych. W swojej karierze zawodowej był odpowiedzialny m.in. za procesy konsolidacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, optymalizacji kosztów i struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, pozyskiwanie źródeł zewnętrznego finansowania oraz współpracę z instytucjami finansowymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1991 r. w bydgoskim oddziale BGŻ SA m.in. jako specjalista w zakresie analizy finansowej i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także weryfikacji kredytowej. Od 2003 r. pracował jako Dyrektor ds. finansowych w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK“, aby po 9 latach współpracy kontynuować karierę jako Prezes Zarządu spółki Aquapark Bydgoszcz-Myślęcinek. Od 2012, przez dwa lata, był Wiceprezesem Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego SA.
W latach 2008 – 2015 pełnił, obok funkcji zarządczych w spółkach, rolę Specjalisty asesora w Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oceniając projekty realizowane z dofinansowaniem.

Karierę w spółce Boruta-Zachem rozpoczął w 2014 r., by w kwietniu 2016 r. awansować na stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju z funkcji Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego.


« powrót