19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe:


HUB.TECH SA (Boruta-Zachem SA) RAPORT ROCZNY 2020
Sprawozdanie Finansowe za 2020 (skan)
E-sprawozdanie jednostkowe HUB.TECH SA
Sprawozdanie biegłego rewidenta (jednostkowe) HUB.TECH S.A. 2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - 2020
Skonsolidowane sprawozdanie Finansowe za 2020
Skonsolidowane e-sprawozdanie jednostkowe HUB.TECH SA
Sprawozdanie biegłego rewidenta (skonsolidowane) HUB.TECH S.A. 2020
Skonsolidowane SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI - 2020BORUTA-ZACHEM SA RAPORT ROCZNY 2019
BZ Sprawozdanie Finansowe na 31.12.2019
E-sprawozdanie jednostka inna Boruta-Zachem podpisana
RAPORT BIEGŁEGO - SF BORUTA-ZACHEM S.A. 2019
RAPORT BIEGŁEGO - SKONSOLIDOWANE SF 2019
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - 2019
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY - 2019
Opinia Biegłego Rewidenta
Opinia Biegłego Rewidenta skonsolidowana
Raport roczny BORUTA ZACHEM - 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Raport o podpisach na sprawozdaniu finansowym za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2018 rok
Raport o podpisach na sprawozdaniu Zarządu Spółki za 2018 rok
Opinia i raport Biegłego Rewidenta za 2018 rok
Raport o podpisie na opinia i raporcie Biegłego Rewidenta za 2018 rok
Raport roczny BORUTA ZACHEM - 2017 rok
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2017 rok
Opinia i raport Biegłego Rewidenta za 2017 rok
Raport roczny BORUTA ZACHEM - 2016 rok
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2016 rok
Opinia i raport Biegłego Rewidenta za 2016 rok
Raport roczny BORUTA ZACHEM - 2015 rok
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok
Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2015 rok
Opinia i raport Biegłego Rewidenta za 2015 rok
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok.
Raport roczny BORUTA ZACHEM - 2014 rok
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2014 rok
Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2014 rok
Raport z badania finansowego za 2014 rok
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Opinia i raport biegłego rewidenta za 2013 rok