05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Raporty okresowe

Raport 17/2020 (02.06.2020)
Korekta/uzupełnienie (2) Raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Boruta-Zachem S.A. za 2019 rok

Raport 16/2020 (02.06.2020)
Korekta/uzupełnienie Raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Boruta-Zachem S.A. za 2019

Raport 15/2020 (01.06.2020)
Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny Boruta-Zachem S.A. za 2019 rok

Raport 14/2020 (15.05.2020)
Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Raport 13/2020 (15.05.2020)
Korekta raportu kwartalnego nr 6/2020 za III kwartał 2019 roku

Raport 12/2020 (15.05.2020)
Korekta raportu kwartalnego nr 5/2020 za II kwartał 2019

Raport 11/2020 (15.05.2020)
Korekta raportu kwartalnego nr 4/2020 za I kwartał 2019 roku

Raport 10/2020 (15.05.2020)
Korekta raportu kwartalnego nr 4/2020 za I kwartał 2019 roku

Raport 8/2020 (23.03.2020)
Korekta raportu kwartalnego nr 7/2020 za IV kwartał 2019 roku

Raport 7/2020 (14.02.2020)
Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku

Raport 6/2020 (14.02.2020)
Korekta - uzupełnienie raportu kwartalnego nr 28/2019 za III kwartał 2019 roku o dane dot. grupy kapitałowej

Raport 5/2020 (14.02.2020)
Korekta - uzupełnienie raportu kwartalnego nr 24/2019 za II kwartał 2019 roku o dane dot. grupy kapitałowej

Raport 4/2020 (14.02.2020)
Korekta - uzupełnienie raportu kwartalnego nr 12/2019 za I kwartał 2019 roku o dane dot. grupy kapitałowej

Raport 28/2019 (14.11.2019)
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Raport 24/2019 (14.08.2019)
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

Raport 13/2018 (31.05.2019)
Raport Roczny za rok 2018

Raport 12/2019 (15.05.2019)
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

Raport 5/2019 (14.02.2019)
Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

Raport 21/2018 (13.11.2018)
Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Raport 20/2018 (13.08.2018)
Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku

Raport 15/2018 (30.05.2018)
Raport Roczny za rok 2017

Raport 12/2018 (14.05.2018)
Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Raport 4/2018 (14.02.2018)
Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku

Raport 3/2018 (13.02.2018)
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Raport 13/2017 (13.11.2017)
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Raport 12/2017 (11.08.2017)
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

Raport 10/2017 (12.05.2017)
Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Raport 6/2017 (10.04.2017)
Raport Roczny za rok 2016

Raport 3/2017 (14.02.2017)
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku

Raport 20/2016 (14.11.2016)
Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Raport 19/2016 (12.08.2016)
Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

Raport 14/2016 (25.05.2016)
Raport Roczny za rok 2015

Raport 10/2016 (13.05.2016)
Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

Raport 5/2016 (15.02.2016)
Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

Raport 35/2015 (12.11.2015)
Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

Raport 32/2015 (13.08.2015)
Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku

Raport 19/2015 (14.05.2015)
Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

Raport 13/2015 (07.04.2015)
Raport Roczny za rok 2014

Raport 8/2015 (12.02.2015)
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

Raport 19/2014 (14.11.2014)
Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Raport 11/2014 (11.08.2014)
Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku