01.11.2018

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej podpisała list intencyjny w sprawie potencjalnego przejęcia biotechnologicznej firmy oferującej ekologiczne kosmetyki i środki czystości, Laboratorium Naturella. Porozumienie umożliwi rozpoczęcie negocjacji w sprawie szczegółowych warunków umowy. Obie strony chcą zakończyć negocjacje w 2018 r., a wartość transakcji nie przekroczy 1,0 mln zł.

Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego

Dokumenty spółki:

Statut Boruta-Zachem SA Regulamin Zarządu Boruta-Zachem SA Wpis do KRS