19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Aktualności

Biorafineria na bazie linii produkcyjnej biosurfaktantów

W ciągu najbliższych kilku lat planujemy stworzenie biorafinerii, której zrąb stanowić będą instalacje linii produkcyjnej biosurfaktantów. Po dostosowaniu istniejącej już infrastruktury możliwa będzie głęboka penetracja biomasy – w naszym przypadku śruty rzepakowej – rozkładanie jej na czynniki pierwsze i francjonowanie innych substancji, związków, o dużej wartości dodanej.  Naszym celem jest jak najefektywniejsze wykorzystanie, waloryzacja, biomasy poprzez biotransofrmację i rafinację, czyli tzw. produkcja kaskadowa.
Tak jak w przypadku tradycyjnych rafinerii, tak w przypadku biorafinerii, im głębszy przerób substancji tym więcej produktów można pozyskać z jednej tony surowca i osiągnąć większy przychód. W przypadku produkcji z wykorzystaniem biomasy oznacza to, że poddając ten sam surowiec różnym procesom ekstrakcyjnym, można z niego uzyskać cały szereg cennych produktów. Stwarzając bakteriom określone warunki – temperaturę, wilgotność, naświetlenie itp. – można na różnych etapach uzyskać różne substancje. W naszej biorafinerii w Bydgoszczy planujemy docelowo, obok biosurfaktantów, wytwarzać takie substancje jak białko, prebiotyki czy enzymy.
W najbliższych latach produkty wytwarzane w rafinerii ropy naftowej będą powoli zastępowane produktami powstałymi w wyniku przetworzenie, rafinacji, produktów biomasy roślinnej. Rośnie zapotrzebowanie na substancje pochodzenia naturalnego – nie tylko są one przyjazne środowisku, lecz także obniżają koszty wytworzenia gotowych produktów, jak mydło, farba, żywność czy pasza dla zwierząt. Rosnące zapotrzebowanie na produkty powstałe w wyniku biorafinaccji wspierają też proekologiczne przepisy unijne.