19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Aktualności

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

W dniu 18 czerwca Boruta-Zachem, na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższyła kapitał zakładowy o kwotę 2.179.132,60 zł w związku z emisją 21.791.326 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.136.647,60 zł  i dzieli się na 139.575.150 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 21.791.326 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Więcej informacji w komunikacie EBI 24/2015.