05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Aktualności

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

W dniu 18 czerwca Boruta-Zachem, na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższyła kapitał zakładowy o kwotę 2.179.132,60 zł w związku z emisją 21.791.326 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.136.647,60 zł  i dzieli się na 139.575.150 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 21.791.326 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Więcej informacji w komunikacie EBI 24/2015.