11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Aktualności

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

W dniu 18 czerwca Boruta-Zachem, na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższyła kapitał zakładowy o kwotę 2.179.132,60 zł w związku z emisją 21.791.326 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.136.647,60 zł  i dzieli się na 139.575.150 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 21.791.326 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Więcej informacji w komunikacie EBI 24/2015.