05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Aktualności

Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Boruta-Zachem zakończyła publiczną subskrypcję na akcje zwykłe serii B. Zapisy na 46.525.050 akcji z prawem poboru trwały od 23 kwietnia do 14 maja bieżącego roku. W ramach subskrypcji inwestorzy objęli 21.791.326 akcji po cenie 0,20 zł za jedną akcję. Przydział instrumentów finansowych nastąpił 14 maja.

Więcej informacji w komunikacie EBI 20/2015.