19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Aktualności

Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Boruta-Zachem zakończyła publiczną subskrypcję na akcje zwykłe serii B. Zapisy na 46.525.050 akcji z prawem poboru trwały od 23 kwietnia do 14 maja bieżącego roku. W ramach subskrypcji inwestorzy objęli 21.791.326 akcji po cenie 0,20 zł za jedną akcję. Przydział instrumentów finansowych nastąpił 14 maja.

Więcej informacji w komunikacie EBI 20/2015.