11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Aktualności

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Boruta-Zachem opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące 2015 roku. 

Raport kwartalny dostępny jest z zakładce Raporty okresowe oraz na stronie newconnect.pl.