11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Aktualności

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii B

W dniu 6 lipca 2015 roku Zarząd spółki Boruta-Zachem złożył wniosek o wprowadzenie 21.791.326 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect.

Więcej informacji w komunikacie EBI 28/2015.