01.11.2018

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej podpisała list intencyjny w sprawie potencjalnego przejęcia biotechnologicznej firmy oferującej ekologiczne kosmetyki i środki czystości, Laboratorium Naturella. Porozumienie umożliwi rozpoczęcie negocjacji w sprawie szczegółowych warunków umowy. Obie strony chcą zakończyć negocjacje w 2018 r., a wartość transakcji nie przekroczy 1,0 mln zł.

Aktualności

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii B

W dniu 6 lipca 2015 roku Zarząd spółki Boruta-Zachem złożył wniosek o wprowadzenie 21.791.326 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect.

Więcej informacji w komunikacie EBI 28/2015.