05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Aktualności

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii B

W dniu 6 lipca 2015 roku Zarząd spółki Boruta-Zachem złożył wniosek o wprowadzenie 21.791.326 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect.

Więcej informacji w komunikacie EBI 28/2015.