05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Aktualności

Linia produkcyjna biosurfaktantów na zdjęciach

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po nowo otwartej linii produkcyjnej biosurfaktantów!

więcej...

Linia produkcyjna biosurfaktantów uroczyście otwarta!

Wartość inwestycji – niemal 33,7 mln zł
Na otwarciu nowej linii produkcyjnej zarząd spółki dokonał pierwszego symbolicznego załadunku biomasy do reaktorów. Wspólnie z reprezentantami administracji państwowej, władz lokalnych oraz instytucji wsparcia biznesu i uroczyście uniesiono flagę Polski. Uruchomiona w Borucie-Zachemie, innowacyjna na skalę światową technologia będąca wynikiem polskich badań stanowi podwaliny dla zielonej gospodarki – przyszłości przemysłu europejskiego.

więcej...

Biorafineria na bazie linii produkcyjnej biosurfaktantów

W ciągu najbliższych kilku lat planujemy stworzenie biorafinerii, której zrąb stanowić będą instalacje linii produkcyjnej biosurfaktantów.

więcej...

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii B

W dniu 6 lipca Zarząd spółki Boruta-Zachem złożyła wniosek o wprowadzenie 21.791.326 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect.

więcej...

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

W dniu 18 czerwca Boruta-Zachem, na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższyła kapitał zakładowy o kwotę 2.179.132,60 zł w związku z emisją 21.791.326 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

więcej...

Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Boruta-Zachem zakończyła publiczną subskrypcję na akcje zwykłe serii B. Zapisy na 46.525.050 akcji z prawem poboru trwały od 23 kwietnia do 14 maja bieżącego roku. W ramach subskrypcji inwestorzy objęli 21.791.326 akcji po cenie 0,20 zł za jedną akcję. Przydział instrumentów finansowych nastąpił 14 maja.

więcej...

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Boruta-Zachem opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące 2015 roku.

więcej...

Boruta-Zachem prezentuje instalacje fabryki biosurfaktantów - fotorelacja

Prowadzona przez zarząd Boruty-Zachem inwestycja w linię produkcyjną biosurfaktantów osiągnęła zaawansowany etap. Modernizacja fabryki weszła już w fazę końcową a część badawcza została już wyposażona w specjalistyczny sprzęt.

więcej...

Memorandum Informacyjne przygotowane w związku z ofertą publiczną Akcji serii B już dostępne

W dniu 14 kwietnia 2015 r. udostępniliśmy pełny zestaw informacji dotyczących emisji akcji serii B. Zainteresowani mogą zapoznać się z Memorandum Informacyjnym, które umieściliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce Oferta Publiczna.

więcej...