19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Aktualności

Boruta-Zachem przejmuje biotechnologiczną firmę Laboratorium Naturella

Boruta Zachem S.A. podpisała z końcem stycznia 2019 r. umowę zobowiązującą do nabycia 100 proc. udziałów w polskiej spółce biotechnologicznej Laboratorium Naturella Sp. z o.o.

więcej...

Linia produkcyjna biosurfaktantów na zdjęciach

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po nowo otwartej linii produkcyjnej biosurfaktantów!

więcej...

Linia produkcyjna biosurfaktantów uroczyście otwarta!

Wartość inwestycji – niemal 33,7 mln zł
Na otwarciu nowej linii produkcyjnej zarząd spółki dokonał pierwszego symbolicznego załadunku biomasy do reaktorów. Wspólnie z reprezentantami administracji państwowej, władz lokalnych oraz instytucji wsparcia biznesu i uroczyście uniesiono flagę Polski. Uruchomiona w Borucie-Zachemie, innowacyjna na skalę światową technologia będąca wynikiem polskich badań stanowi podwaliny dla zielonej gospodarki – przyszłości przemysłu europejskiego.

więcej...

Biorafineria na bazie linii produkcyjnej biosurfaktantów

W ciągu najbliższych kilku lat planujemy stworzenie biorafinerii, której zrąb stanowić będą instalacje linii produkcyjnej biosurfaktantów.

więcej...

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii B

W dniu 6 lipca Zarząd spółki Boruta-Zachem złożyła wniosek o wprowadzenie 21.791.326 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect.

więcej...

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

W dniu 18 czerwca Boruta-Zachem, na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższyła kapitał zakładowy o kwotę 2.179.132,60 zł w związku z emisją 21.791.326 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

więcej...

Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Boruta-Zachem zakończyła publiczną subskrypcję na akcje zwykłe serii B. Zapisy na 46.525.050 akcji z prawem poboru trwały od 23 kwietnia do 14 maja bieżącego roku. W ramach subskrypcji inwestorzy objęli 21.791.326 akcji po cenie 0,20 zł za jedną akcję. Przydział instrumentów finansowych nastąpił 14 maja.

więcej...

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Boruta-Zachem opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące 2015 roku.

więcej...

Boruta-Zachem prezentuje instalacje fabryki biosurfaktantów - fotorelacja

Prowadzona przez zarząd Boruty-Zachem inwestycja w linię produkcyjną biosurfaktantów osiągnęła zaawansowany etap. Modernizacja fabryki weszła już w fazę końcową a część badawcza została już wyposażona w specjalistyczny sprzęt.

więcej...

Memorandum Informacyjne przygotowane w związku z ofertą publiczną Akcji serii B już dostępne

W dniu 14 kwietnia 2015 r. udostępniliśmy pełny zestaw informacji dotyczących emisji akcji serii B. Zainteresowani mogą zapoznać się z Memorandum Informacyjnym, które umieściliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce Oferta Publiczna.

więcej...