19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Projekty UE

BORUTA-ZACHEM S.A. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Boruta-Zachem S.A.” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.03.04.00-04-0111/20.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Planowane efekty realizacji projektu: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie, na jaki została udzielona dotacja
Wartość projektu: 313 523.19 PLN
Dofinansowanie: 313 523.19 PLN (100,00%)