05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Kontakt

BORUTA-ZACHEM SA

ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
tel. 52 374 82 40
fax 52 361 09 62
lp.mehcaz-aturobnl@bzzczsogdyb

Lokalizacja Zgierz

ul. Andrzeja Struga 10
95-100 Zgierz
tel. 42 716 11 52
fax 42 716 11 53
lp.mehcaz-aturobnl@bzzreigz

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 23 957 515,00 PLN | KRS 0000482497 | REGON 093224721 | NIP 9532489839 

Barwniki i pigmenty

lp.mehcaz-aturobnl@bzikinwrab

Biosurfaktanty

lp.mehcaz-aturobnl@bzmehcoib

Badania i Rozwój

lp.mehcaz-aturobnl@bznoitavonni