05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Wytwarzamy barwniki, pigmenty, rozjaśniacze optyczne oraz inne środki chemiczne

Projekty UE

Dotacje na innowacje

Firma Boruta-Zachem jest beneficjentem projektu POIG 8.2. Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia współpracy Spółki BORUTA-ZACHEM z partnerami.

Realizacja projektu ma na celu usprawnienie procesów biznesowych realizowanych pomiędzy Wnioskodawcą a firmami partnerskimi (dostawcami i odbiorcami).


Firma Boruta-Zachem jest beneficjentem projektu POIG 4.4. Tytuł projektu: Produkcja ekologicznych środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów.

Celem realizowanego projektu jest uruchomienie w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy produkcji ekologicznych środków czystości w postaci płynu do mycia naczyń i mydła w płynie.


Ważne linki:

  • Oficjalna strona Komisii Europejskiej: ec.europa.eu
  • Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu
  • Serwis Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
  • Strona internetowa Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
  • Strona Internetowa Instytucji Pośredniczącej -Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego: www.tarr.org.pl
  • Strona internetowa Instytucji Wdrażającej - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
  • Strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: mac.gov.pl