19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Wytwarzamy barwniki, pigmenty, rozjaśniacze optyczne oraz inne środki chemiczne

Projekty UE

Dotacje na innowacje

Firma Boruta-Zachem jest beneficjentem projektu POIG 8.2. Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia współpracy Spółki BORUTA-ZACHEM z partnerami.

Realizacja projektu ma na celu usprawnienie procesów biznesowych realizowanych pomiędzy Wnioskodawcą a firmami partnerskimi (dostawcami i odbiorcami).


Firma Boruta-Zachem jest beneficjentem projektu POIG 4.4. Tytuł projektu: Produkcja ekologicznych środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów.

Celem realizowanego projektu jest uruchomienie w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy produkcji ekologicznych środków czystości w postaci płynu do mycia naczyń i mydła w płynie.


Ważne linki:

  • Oficjalna strona Komisii Europejskiej: ec.europa.eu
  • Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu
  • Serwis Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
  • Strona internetowa Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
  • Strona Internetowa Instytucji Pośredniczącej -Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego: www.tarr.org.pl
  • Strona internetowa Instytucji Wdrażającej - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
  • Strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: mac.gov.pl